Camper System

Camper system s.r.o.
Seredská 247
917 05 Trnava – Modranka
Slovenská republika

+421 944 015 777

invest@karavan.sk

Stiahnuť brožúru Camper System [PDF]

Komplexné služby pre projekty karavaningu

Camper System vytvára infraštruktúru pre karavaning. Sme výrobca vybavenia pre kempy, prístavy a maríny, ktoré umožňuje prístup k vode, elektrine a vyprázdňovaniu tekutého odpadu z obytných automobilov, karavanov a autobusov na diaľničných odpočívadlách (MOP a čerpacie stanice).

Camper System poskytuje komplexné investičné služby.

 • pomoc pri výbere vhodného miesta a plánovaní potrebnej sprievodnej infraštruktúry
 • Príprava koncepcie rozvoja lokality
 • Predbežný odhad nákladov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Dodávka a inštalácia potrebnej infraštruktúry pre karavaning
 • Propagácia výslednej investície

Uvítame spoluprácu a kontakt:

 • Architektov, ktorí navrhujú infraštruktúru pre karavaning (kempy a miesta pre karavaning).
 • Projektantov a dodávateľov, ktorí sa zaoberajú investíciami do ciest
 • Prevádzkovatelov čerpacích staníc a autoumyvárni zaujímajúcich sa o riešenia pre zákazníkov cestujúcich v karavanoch
 • Súkromných a miestnych orgánov plánujúcich zriadiť miesta pre karavaning na svojich územíach (športové strediská, zábavné parky, vinice, prístavy, lyžiarske svahy a iné strediská zamerané na cestovný ruch)
 • Organizátorov výstav a kongresov venujúcich sa rozvoju cestovného ruchu, so zameraním na kemping a karavaning vo všeobecnosti
 • Záujemcov o distribúciu nášho vybavenia a prilákanie investorov ochotných rozvíjať infraštruktúru pre karavaning
 • Máme rozsiahlu databázu fotografií v tlačovej kvalite a videí o karavaningu., ktoré sa môžu použiť na publikácie a iné marketingové aktivity.

Celoročné servisné miesto pre kempujúcich s plateným odberom vody - Swinoujscie Yacht Port


MOP Kochlice, trasa S3

REALIZÁCIA CAMPER SYSTÉMU V MOSIR KROSNO - CAMPER PARK BURSAKI