Camper Drop Pro

Elektrina

Voda

Odpadová voda

Zimná verzia

čierna voda

šedá voda

Autobus s toaletou

Odtoková vpusť

Vyprázdňovanie WC kaziet

Verejná verzia

Výber poplatkov

Mincovník

Platba kartou

Camper Drop Pro- servisný stĺpik (prístup k vode, elektrine a zachytávaniu sivej a čiernej vodyCamper Drop Pro- servisný stĺpik (prístup k vode, elektrine a zachytávaniu sivej a čiernej vody
Camper Drop Pro- servisný stĺpik (prístup k vode, elektrine a zachytávaniu sivej a čiernej vodyCamper Drop Pro- servisný stĺpik (prístup k vode, elektrine a zachytávaniu sivej a čiernej vody
Prívod čistej vody pre obytné vozidláNabíjacia stanica pre karavany. Elektrické zásuvky 230 VZachytávanie odpadových vôd z turistických WC kaziet. Vypúšťanie čiernej vody.Zachytávanie sivej vody. Odtok vody pre účastníkov kempu a karavanov.

Camper Drop Pro je profesionálne riešenie, ktoré umožňuje prispôsobiť konfiguráciu servisného miesta pre obytné automobily a autobusy s toaletami (vypúšťanie odpadu a odsávanie vody) podľa potrieb investora.

Tekutý odpad sa vyprázdňuje z WC kazety (čierna voda) cez výlevku odpadových vôd, t.j. výklopnú zásuvku umiestnenú v spodnej časti. Zberná časť odpadu je vybavená splachovacím systémom, ktorý sa aktivuje tlačidlom po ukončení vyprázdnenia WC kazety.

Nad odtokovou výlevkou je kohútik na oplachovanie WC kaziet. Kohútik sa aktivuje na 5 sekúnd po stlačení tlačidla na boku stĺpika.

Stĺpik spolupracuje s odtokovou mriežkou, inštalovanou v betónovej doske, ktorá slúži na zachytávanie a odvádzanie šedej,odpadovej vody z nádrží obytných aut a karavanov. Splachovací systém je aktivovaný zo stĺpika Camper Drop Pro, ktorý uľahčuje udržiavanie čistoty na servisnom mieste.

Stĺpik Camper Drop Pro môže byť navyše vybavený kohútikom na odber vody, alebo elektrickými zásuvkami na rozvod elektriny. Spotreba vody a elektriny môže byť verejne dostupná, alebo aktivovaná platbou cez mincovník alebo čítačku platobných kariet.

Servisné miesto

Stĺpiky Camper Drop Pro v kombinácii s odtokovou mriežkou inštalovanou v betónovej doske sú najkvalitnejším servisným miestom pre obytné automobily a autobusy. Servisné miesta sú neoddeliteľnou súčasťou vybavenia kempingov, karavanových parkov a WC-BUS bodov realizovaných na diaľničných odpočívadlách (MOP)

Servisné miesto umožňuje vyprázdniť nádrže na čiernu a sivú vodu a doplniť zásoby čerstvej vody v karavane alebo autobuse.

Na stĺpiku Camper Drop Pro sa fyzickým oddelením kohútika na distribúciu vody (na ľavej strane) a časti na likvidáciu tekutého odpadu (na pravej strane) zabraňuje možnosti bakteriálnej kontaminácie kohútika používaného na odber čistej vody. Na tento účel je stĺpik vybavený samostatným kohútikom, ktorý sa používa výlučne na oplachovanie kazety turistického WC.

Všetky prvky sú vyrobené z nerezovej ocele. Celá vodovodná inštalácia je navyše zabezpečená vykurovacími káblami, vďaka čomu môže byť bezporuchovo prevádzkovaná aj v zimných podmienkach (najmenej -15 °C).

Servisné miestoStanowisko zlewne dla kamperów i autokarów (WC-BUS)

Servisné
miesto

Servisné miesto pre obytné vozidlá tvorí stĺpik Camper Drop Pro s odtokovou mriežkou osadenou v strede betónovej dosky. Vodovodná inštalácia je zabezpečená vykurovacími káblami,vďaka čomu môže fungovať po celý rok.

Stĺpik Camper Drop Pro môže byť navyše vybavený kohútikom na odber vody, alebo elektrickými zásuvkami na rozvod elektriny.

ODTOKOVÁ MRIEŽKA

  • Vyrobené z nerezovej ocele, s kanalizačnou prípojkou s priemerom 110 mm
  • Vybavené splachovacím systémom (štyri preplachovacie trysky), aktivované zo servisného stĺpika
  • Určené na vyprázdňovanie nádrží na sivú a čiernu vodu
  • 50x50 cm - plocha na zber odpadu z obytného auta alebo autobusu
Odtoková mriežka pre karavany vybavené splachovacím systémom

ZÁKLADOVÁ PÄTKA

  • Vyrobené z nerezovej ocele
  • Zákazníkovi sa dodáva so šablónou na uľahčenie správneho umiestnenia kanalizačných, vodovodných a elektrických prípojok vo vzťahu ku kotve
  • Pätka sa zapustí do betónového základu
Základová pätka z nerezovej ocele na upevnenie stĺpika Camper Drop Pro

SERVISNÉ STĹPIKY Camper Drop Pro
DOSTUPNÉ VERZIE

Pro Aqua

Pro Aqua Electro

Pro Aqua
Cash & Credit

Pro Aqua Electro
Cash & Credit

ZIMNÁ VERZIA
OCHRANA PRED ZAMRZNUTÍM

X

X

X

X

LED OSVETLENIE

X

X

X

X

VYPRÁZDNENIE WC KAZETY
KOHÚTIK S VODOU NA OPLACH KAZETY, VÝLEVKY A MRIEŽKY

X

X

X

X

KOHÚTIK S PITNOU VODOU

X

X

X

X

EL. ZÁSUVKY
cee 230v/(6,10,16A)

4x

4x

MINCOVNÍK

X

X

ČÍTAČKA PLATOBNÝCH KARIET

X

X

MOŽNOSŤ AKTIVÁCIE ZÁSUVIEK
NA STLPIKU CAMPER ELECTRO

X

X

STIAHNITE SI PRODUKTOVÝ LIST CAMPER DROP Pro [PDF]

Kempingová infraštruktúra, autobusy s toaletou, prístavy s jachtami

Camper Drop Zero ( odpad / voda) Camper Drop Pro (voda / elektrina / odpad / platby)Camper Electro (elektrina / voda)