Budovanie kempov pre karavany

Pri plánovaní parkovania pre obytné vozidlá je potrebné definovať cieľovú skupinu a podrobná analýza by mala zohľadniť nasledujúce aspekty návrhu:

POLOHA

Medzi kľúčové aspekty výberu pozemku na výstavbu kempového parku patrí nosnosť pozemku, prístup k inžinierskym sieťam (elektrina, voda, kanalizácia), prístup na internet a prístupová cesta.

Analýza výberu lokality sa odporúča vykonať v okruhu približne 50 km, pričom sa zohľadní:

 • blízkosť turistických atrakcií
 • tichá lokalita
 • dostupnosť priestoru na ďaľší rozvoj
 • možné prepojenie s turistickými atrakciami
 • blízkosť reštaurácií
 • blízkosť obchodov
 • napojenie na verejnú dopravu
 • blízkosť konkurenčných lokalít a kempov

NÁVRH

Parkovacie plochy by mali byť vyrovnané a mali by mať odvodnenie. Určené minimálne pre vozidlá s celkovou hmotnosťou 3,5 tony (81 % obytných vozidiel). Majte však na pamäti, že obytné vozidlá často presahujú celkovú hmotnosť 3,5 tony a vyskytujú sa modely s hmotnosťou až 12 ton - pri vstupe je potrebné uviesť príslušnú poznámku alebo označenie. Navrhované rozmery:

 • Štandardné miesto 10 x 6 metrov
 • 10 x 10 metrov prémium miesto
 • šírka manévrovacieho priestoru 6 metrov

Fotografia od www.pza-stebricki.si (www.camperstop-stebricki.si)

VODA A ODPADOVÁ VODA

Karavany majú nádrž na čistú vodu a sivú vodu (mydlo), ako aj mobilnú kazetovú toaletu. V priemere raz za dva dni je potrebná "údržba" na vyprázdnenie odpadu a naplnenie nádrží na čistú vodu na tzv. servisných miestach.

DOPRAVNÉ ZNAČENIE SMERUJÚCE NA PARKOVISKO

Aby sme zákazníkom uľahčili prístup na naše parkovisko, odporúčame značenie pozdĺž hlavných ciest.

INFORMAČNÁ TABUĽA NA PARKOVISKU

Vhodným postupom je vytvoriť informačnú tabuľu, na ktorú umiestnime :

 • údaje o prevádzkovateľovi parkoviska
 • tarify
 • parkovacie predpisy
 • informácie o tiesňových linkách
 • zdravotnícke zariadenia a lekárne v okolí
 • mapa mesta/obce
 • dostupná verejná doprava (cestovný poriadok)
 • reštaurácie a obchody v okolí
 • cyklistické, vodné a turistické trasy
 • turistické atrakcie
 • body výmeny plynových fliaš
 • informácie o servisoch
 • turistické informačné miesta

NÁKLADY SPOJENÉ S VYTVORENÍM PARKOVISKA

 • investičný projekt
 • získanie potrebných úradných povolení
 • nákup a inštalácia parkovacej automatiky (závory, automatická pokladňa, obslužné stĺpiky)
 • osvetlenie
 • oplotenie
 • spevnenie plochy (prístupové cesty a parkovacie miesta)
 • pozemná infraštruktúra (elektrická a vodovodná/kanalizačná prípojka)
 • kamerový systém

NÁKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ ZAHRNÚŤ DO ANALÝZY

 • personálne náklady (upratovanie, starostlivosť o zeleň, opravy a údržba)
 • poplatky, príspevky (napr. daň z nehnuteľnosti)
 • prenájom pozemku (ak pozemok nie je vo vlastníctve investora)
 • poistenie (napr. poistenie budovy, poistenie zodpovednosti za škodu)
 • náklady na služby
 • odvoz odpadu
 • prístup na internet
 • náklady na propagáciu
 • poplatky za právne a poradenské služby (účtovníci, daňoví poradcovia atď.).
 • dodatočné náklady na peňažné transakcie (provízia za platbu kartou)
 • daň z príjmu

Realizácia Camper systému v MOSiR Krosno - Camper Park Bursaki