Inovatívny
turistický
produkt

Komplexná ponuka

Spoločnosť Camper System je výrobcom servistných staníc a zastávok pre karavany. Zároveň sa zameriavame na podporu a rozvoj cestovného ruchu a dbáme na ochranu životného prostredia.

Ochrana životného prostredia

V súčasnosti si cestujúci v kempingu musia nájsť aktívny kemp na vyprázdnenie nádrží na tekutý odpad. Ako vieme, mimo sezóny je väčšina kempingov zatvorená, čo úplne vylučuje možnosť poskytovania služby. Počas letnej sezóny však aj napriek ľahkej dostupnosti málokedy niektorý kemp ponúka služby pre obytné autá bez nutnosti 24-hodinového pobytu. V takejto situácii sa v mnohých prípadoch tekutý odpad vypúšťa do dažďovej kanalizácie alebo v horšom prípade do lesa.

Zriadením obslužného miesta vo svojom areáli s nízkymi nákladmi obec prispieva k eliminácii vyššie popísaných ekologických rizík. Okrem toho sa vytvára inovatívna turistická infraštruktúra, ktorá zvyšuje atraktivitu obce v očiach návštevníkov.

Czarna Górna, Kotlina Kłodzka, Dolnyśląsk


Czarna Górna, Kotlina Kłodzka, Dolnyśląsk

Rozvoj cestovného ruchu

Používatelia obytných automobilov sú početnou a bohatou skupinou turistov. Podľa odhadov Európskej karavaningovej federácie (ECF) je v Európe celkovo 2,5 milióna obytných vozidiel. Táto skupina turistov chce využívať slobodu cestovania, ktorú poskytuje karavan počas celého roka. Vytváranie parkovacích miest a servisných bodov v blízkosti turistických atrakcií (aquaparky, cyklotrasy, jazerá, reštaurácie, vinice, golfové ihriská...) podporuje návštevníkov v návšteve atraktívnej oblasti. Rýchly tok informácií v karavanistickej komunite znamená, že zaujímavé lokality s vhodnou infraštruktúrou pre karavany rýchlo získavajú na popularite.

Inovácie

V Poľsku je 256 kempingov (údaje z januára 2019), z ktorých väčšina je otvorená od mája do septembra. Napriek takej veľkej kempingovej základni v našej krajine márne hľadáte miesta určené pre turistov cestujúcich v karavanoch. Hľadajú možnosti využitia služieb (vyprázdňovanie odpadových nádrží a dopĺňanie domácich zásob vody) a pokojné a atraktívne miesta na pobyt, medzi ktoré v letnej sezóne nie vždy patria kempy plné stanov a karavanov.V Nemecku je 3 600 parkovísk určených pre obytné vozidlá. Aj Slovensko, Česká republika alebo Litva sa môžu pochváliť rozsiahlou infraštruktúrou pre karavany. Poľsko je v súčasnosti čiernym bodom na mape Európy pre karavany. Je čas to zmeniť!

Verejne prístupné servisné miesto (odpad + prívod vody) pre karavany v Świnoujście


Verejne prístupné servisné miesto (odpad + prívod vody) pre karavany v Świnoujście

Propagácia

Cieľom spoločnosti Camper System je distribúcia produktu a propagácia vznikajúcich zariadení pre karavany a turistických atrakcií v ich oblasti. Investori majú k dispozícii :

  • Prípravu profesionálneho fotografického a video materiálu prezentujúceho novovytvorenú infraštruktúru a jeho sprístupnenie investorovi pre jeho vlastné propagačné aktivity.
  • Zhotovenie a zverejnenie krátkej videoprezentácie inštalácie a turistických atrakcií v oblasti vytvorenej inštalácie na internete.
  • Pridanie informácií o novovytvorenom mieste pre karavany na slovenské a cudzojazyčné webové stránky a mobilné aplikácie, ktoré cestujúci využívajú na vyhľadávanie spoľahlivých miest na servis alebo parkovanie karavanov.
  • Propagácia turistických atrakcií v oblasti a všetkých spoluvytvorených kempovacích miest v rámci systému Camper System prostredníctvom sociálnych médií (Facebook, Instagram).
  • Umiestnenie profesionálnej vizitky na Google Maps pre každé z vytvorených miest pre karavany, aby cestujúci s karavanmi mohli lokalitu ľahko nájsť.
  • Raz ročne vydanie letáku/mapy s prezentáciou všetkých inštalácii vytvorenú v spolupráci s Camper System.
  • Propagácia noviniek na veľtrhoch karavaningu v Poznani (Motor Show), Varšave (Camper&Caravan Show) a Düsseldorfe (Caravan Salon).

SKÚSENOSTI

Camper System poskytuje komplexnú podporu a poradenstvo pri zriaďovaní parkovísk a servisných staníc. Pomôžeme vám vybrať správne miesto a naplánovať potrebnú infraštruktúru.

Okrem toho poskytujeme služby pri príprave technickej dokumentácie a získavaní potrebných úradných povolení. Poskytujeme aj inštalačné a servisné služby pre zariadenia.

Kemping Horyzont v Chłapowo k/Władysławowo


Kemping Horyzont v Chłapowo k/Władysławowo


Investícia mesta Swinoujscie na vytvorenie celoročného servisného miesta pre kempujúcich s plateným odberom vody

Realizácia systému Camper v MOSiR Krosno - Camper Park Bursaki