REALIZOVANÉ PROJEKTY

Camper System poskytuje komplexné služby pre projekty karavaningu. Príprava koncepcie rozvoja lokality, predbežný odhad nákladov, vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie a inštalácia potrebnej infraštruktúry pre karavaning a propagácia výsledného projektu.

Nižšie nájdete viac informácií o doteraz dokončených projektoch pre karavan parky, kempy, jachtárske prístavy, stanovištia WC-BUS na diaľničných odpočívadlách (MOP) a čerpacích staniciach.

Ak sa na mape objavia nezrovnalosti - nesprávne umiestnenie, nesprávne pokyny, miesto bolo zatvorené alebo technický stav systému Camper vyžaduje zásah - informujte nás na marketing@camper-system.sk

Všetky realizácie Camper System

CAMPER-SYSTEM.SK

Servisné miesto, Camper stop. Otvorené celoročne

Trnava, areál EMPARK.SK, Slovensko

CAMPER-SYSTEM.SK - Trnava, areál EMPARK.SK, Slovensko

Camping.bratislava.sk

Kemping. Otvorené celoročne

Zlaté piesky, Bratislava, Slovensko

Camping.bratislava.sk - Zlaté piesky, Bratislava, Slovensko